Latest Audio

 • শ্রদ্ধেয় সুমন ভন্তের ধর্মদেশনা অডিও-১

  12/16/2017
 • বাবু মনিস্বপন দেওয়ানের ধর্মীয় বক্তব্য অডিও-১

  12/16/2017
 • শ্রদ্ধেয় সুধর্মানন্দ ভন্তের ধর্মদেশনা অডিও-১

  12/16/2017
 • শ্রদ্ধেয় বোধিপাল ভন্তের দেশনা অডিও-১

  12/16/2017
 • শ্রদ্ধেয় শুভপ্রিয় ভন্তের ধর্মদেশনা-২

  12/15/2017
 • শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তের ধর্মদেশনা-১

  12/15/2017
 • শ্রদ্ধেয় পন্থক ভন্তের ধর্মদেশনা-১

  12/14/2017
 • শ্রদ্ধেয় শাসনরক্ষিত ভন্তের ধর্মদেশনা-১ (অডিও)

  12/14/2017
 • শ্রদ্ধেয় শুভপ্রিয় ভন্তের ধর্মদেশনা-১

  12/14/2017
 • Changma kodhai Joy mangal attagatha (Prajnalankar Bhante)

  07/26/2017
  • Download
   Joy mangal attagatha
   7 MB Downloads: 355
 • Changma kodhai Jinapanjar gatha (Prajnalankar Bhante)

  07/25/2017
  • Download
   Jinapanjar gatha
   7 MB Downloads: 183
 • Changma kodhai Dhajagra sutra (Prajnalankar Bhante)

  07/25/2017
  • Download
   Dhajagra sutra
   6 MB Downloads: 167
 • Changma kodhai Dashadarma sutra (Prajnalankar Bhante)

  07/24/2017
  • Download
   Dashadarma sutra
   6 MB Downloads: 209
 • Changma kodhai Darma chakra Prabartan sutra. (Prajnalankar Bhante)

  07/24/2017
  • Download
   Darma chakra Prabartan
   13 MB Downloads: 519
 • Changma kodhai Bhodyanga Paritran (Prajnalankar Bhante)

  07/24/2017
  • Download
   Bhodyanga Paritran
   3 MB Downloads: 98
 • Changma kodhai Battak Paritran (Prajnalankar Bhante)

  07/24/2017
  • Download
   Battak Paritran
   3 MB Downloads: 153
 • Changma kodhai Devadut Sutra (Prajnalankar Bhante)

  07/24/2017
  • Download
   Devadut Sutra
   22 MB Downloads: 368
 • Changma Atanatya sutta (Prajnalankar Bhante)

  07/23/2017
  • Download
   Atanatya sutta
   5 MB Downloads: 243
 • Changama kodhai Seebalibrata Kadha (Prajnalankar Bhante)

  07/23/2017
  • Download
   Seebalibrata Kadha
   21 MB Downloads: 480
 • Changma kodhai Sibali Paritran (Prajnalankar Bhante)

  07/22/2017
  • Download
   Seebali Paritran
   7 MB Downloads: 373